Home

Natuur en Landschap, Milieu en Klimaat

Grote thema’s van deze tijd. Natuur Wijchen doet: van handwerk tot campagne. Wij zijn een enthousiaste club van vrijwilligers en steunleden. Mensen die zich lokaal inzetten voor:

Wijchens meer


Natuurbescherming en natuurontwikkeling
Wijchen groener, herstel biodiversiteit

Landschapsbeheer
Wilgen knotten en ander natuuronderhoud

Vogels
Kerkuilen en steenuilen, ijsvogels, ooievaars en bosuilen onder dak brengen

Amfibieën
Padden overzetten en poelen opschonen voor kamsalamanders

Natuureducatie
Vogelexcursies en educatieve nestkastenroute

Milieu en Klimaat
Lokale maatregelen voor grote problemen

Onderwerpen van groot belang voor onze leefomgeving. De leefomgeving van onze kinderen en kleinkinderen. Doet u mee?

Word (steun)lid: voor maar € 5,- per jaar legt uw stem gewicht in de schaal. Of steek daarnaast je handen uit de mouwen met wilgen knotten of poelen opschonen. Je ecologische kennis inzetten. Je organisatietalent inzetten voor een afvalactie. Wat je zelf bedenkt.

Meld je nu aan !

Nieuws

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...