Over ons

Natuur Wijchen zet zich in voor natuur en landschap, milieu en klimaat, natuurbescherming en natuurontwikkeling, natuureducatie, beheer en behoud van het agrarisch natuurlandschap, het tegengaan van milieuvervuiling, en werken aan een stabiel klimaat.
Dat is goed voor dieren en planten en goed voor mensen. Voor een duurzame samenleving.

Contactgegevens

Website: www.natuurwijchen.nl

Email: secretaris@natuurwijchen.nl

Postadres: Reigerstraat 45, 6601 DN  Wijchen

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen telt meer dan 200 leden en heeft ook donateurs die het werk financieel ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het overmaken van een bedrag op bankrekeningnummer NL47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen.

Al ons medewerkers zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten worden vergoed.

Jaarrekening

Ook al zijn wij een vrijwilligersorganisatie, zonder euro’s lopen wij al heel snel vast. Transparant als wij zijn vindt u hier onze jaarrekening over het afgelopen jaar. Wij hebben een budget voor projecten, een kleine zogeheten continuïteitsreserve, en een juridisch fonds voor het geval dat bijvoorbeeld een kort geding noodzakelijk is.

RSIN en ANBO

Anbi-logo

Rsin-nr.: 800620458

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...