Over ons

Natuur Wijchen zet zich in voor natuur en landschap, milieu en klimaat. Natuurbescherming en natuurontwikkeling, natuureducatie, beheer en behoud van het agrarisch natuurlandschap, het tegengaan van milieuvervuiling, werken aan een stabiel klimaat. Dat is goed voor dieren en planten en goed voor mensen. Voor een duurzame samenleving.

Contactgegevens

Website: www.natuurwijchen.nl

Email: secr@natuurwijchen.nl

Post: Reigerstraat 45, Wijchen, 6601 DN

De vereniging Natuur en Milieu Wijchen telt meer dan 100 leden en heeft ook donateurs die het werk financieel ondersteunen. Dit kan met het overmaken van een bedrag op Bankrekeningnummer: NL 47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen.
Al ons medewerkers zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten worden vergoed.

Jaarrekening
Ook al zijn wij een vrijwilligersorganisatie, zonder euro’s lopen wij al heel snel vast. Transparant als wij zijn vindt u hier onze jaarrekening over het afgelopen jaar. Wij hebben een budget voor projecten, een kleine z.g. continuïteitsreserve en een juridisch fonds voor het geval b.v. een kort geding noodzakelijk is.

RSIN en ANBO

Anbi-logo

Rsin-nr.: 800620458

Nieuws

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...