Periodiek schenken

Wil je ons structureel schenken, dan kan dat via een zogenaamde schenkingsovereenkomst. Meestal fiscaal heel aantrekkelijk voor jezelf. En voor ons meer zekerheid voor meerjarige groene projecten.

Natuur Wijchen heeft de zogeheten ANBI-status om uw fiscale voordeel te garanderen.

Je legt je bijdrage voor minimaal vijf jaar vast. Vul daarvoor dit formulier in en stuur het in tweevoud op. Je krijgt één exemplaar weer ondertekend terug voor je eigen administratie.

Bankrekeningnr.: NL47 SNSB 0783 2845 94 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen

Liendense waard

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...