Natuureducatie

Gele kwikstaart

Vogelexcursies

Ieder jaar organiseert Natuur Wijchen een aantal vogelexcursies. Voor ervaren en zeker ook voor beginnende vogelaars. Leuke vogelgebieden in Wijchen maar ook daarbuiten. Op de fiets of dan carpoolend.

Aankondigingen vind je in onze nieuwsbrief en op de agenda elders op deze website. Denk aan de Liendense Waard, de Kraaijenbergseplassen, het Leurse bos, de Blauwe Kamer, Meinderswijk, de Ooijpolder als leuke vogelbestemmingen.

De excursies in 2024 zijn op 28 januari (Leurse Bos), 25 februari (Kraaijenbergse plassen), 24 maart (Afferdense en Deesche Waarden), 21 april (waarschijnlijk Millingerwaard), 26 mei (locatie nog niet bekend), en 23 juni (locatie nog niet bekend). Voor deelname kan men zich opgeven bij Erik op ten Berg tel.: 06 102 97 073 of per mail bij Erik (erik@pioenconsult.nl).

Nestkast oosterpark

Nestkastenroute

In het Oosterpark is een zogenaamde nestkastenroute uitgezet. Er hangen een veertigtal kasten, vooral voor vogels in allerlei soorten van grote bonte specht tot boomkruipertjes.

Maar er hangen ook kasten voor grote en kleine vleermuizen die daar in de zomer overdag onderdak vinden. Er komen in Wijchen zeker 12 soorten vleermuizen voor. Er hangen ook een tweetal kasten voor eekhoorns.

De bijbehorende informatieborden worden goed gelezen. Met dit project laten we zien dat je met eenvoudige middelen als nestkasten al veel diersoorten een steun in de rug kunt geven.

Kleine vuurvlinder

Vlinderweide

In het Oosterpark bevindt zich ook een vlinderweide. Dat is een demonstratieproject om te laten zien dat je op eenvoudige wijze een bloemrijke biotoop voor vlinders, bijen en aanverwanten kunt realiseren.

Zeker 70 % van de insecten is de afgelopen decennia verdwenen. Enerzijds door een overmatig gebruik van insecticiden, anderzijds omdat bloemen geen kans meer krijgen om te gaan bloeien. Voor dat laatste voeren we campagne voor meer vlinderweiden en een vlindervriendelijk maaibeheer van wegbermen en plantsoenen.

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...