Natuureducatie

Gele kwikstaart

Vogelexcursies

Ieder jaar organiseert Natuur Wijchen een aantal vogelexcursies. Voor ervaren en zeker ook voor beginnende vogelaars. Leuke vogelgebieden in Wijchen maar ook daarbuiten. Op de fiets of dan carpoolend.

Aankondigingen vind je in onze nieuwsbrief en op de agenda elders op deze website. Denk aan de Liendense Waard, de Kraaijenbergseplassen, het Leurse bos, de Blauwe Kamer, Meinderswijk, de Ooijpolder als leuke vogelbestemmingen.

De volgende excursies zijn op 5 februari, 5 maart, 16 april, 21 mei, en 18 juni. Die van 5 februari leidt naar de Liendense Waard te Batenburg.
Vertrek om 8 uur op de parkeerplaats bij het station.

Voor deelname kan men zich opgeven bij Erik op ten Berg tel.: 06 102 97 073 of per mail bij Erik (erik@pioenconsult.nl).

Nestkast oosterpark


Nestkastenroute

In het Oosterpark is een zogenaamde nestkastenroute uitgezet. Er hangen een veertigtal kasten, vooral voor vogels in allerlei soorten van grote bonte specht tot boomkruipertjes.

Maar er hangen ook kasten voor grote en kleine vleermuizen die daar in de zomer overdag onderdak vinden. Er komen in Wijchen zeker 12 soorten vleermuizen voor. Er hangen ook een tweetal kasten voor eekhoorns.

De bijbehorende informatieborden worden goed gelezen. Met dit project laten we zien dat je met eenvoudige middelen als nestkasten al veel diersoorten een steun in de rug kunt geven.

Kleine vuurvlinder

Vlinderweide

In het Oosterpark bevindt zich ook een vlinderweide. Dat is een demonstratieproject om te laten zien dat je op eenvoudige wijze een bloemrijke biotoop voor vlinders, bijen en aanverwanten kunt realiseren.

Zeker 70 % van de insecten is de afgelopen decennia verdwenen. Enerzijds door een overmatig gebruik van insecticiden, anderzijds omdat bloemen geen kans meer krijgen om te gaan bloeien. Voor dat laatste voeren we campagne voor meer vlinderweiden en een vlindervriendelijk maaibeheer van wegbermen en plantsoenen.

Nieuws

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...