Bestuur

Voorzitter:

Theo Hesen

Secreataris:

Anke Kemp

Penningmeester:

Jan de Boer (tevens website)

Leden:

Hans Jaegers, Jordy Houkes, Marco Plomp

Werkgroepen

Amfiibieën:

Marco Plomp

Natuurbescherming & ontwikkeling:

Theo Hesen

Natuur & Landschap:

Hans Jaegers en Ton Pauw (praktisch natuurbeheer) | Joke Nijman en Hans Jaegers (knotten) | Rina Pijnappels (poelen)

Natuureducatie:

Erik op ten Berg (vogelexcursies, nestkastroute Oosterpark etc.)

Promotieteam:

Joyce Pittens

Vogels:

Pieter Hermens (kerkuilen) | Hans Jaegers (steenuilen)

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of andere vergoeding. Gemaakte kosten voor de vereniging worden indien nodig vergoed.

Statuten

De statuten van onze vereniging kunt u hier downloaden. In ieder geval een bepaling is nog te wijzigen. Namelijk dat het batig saldo bij opheffing naar een gelijksoortige natuurorganisatie gaat.

ANBI-erkenning

Natuur Wijchen is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ten algemene betekent dit dat wij ons inzetten voor het maatschappelijk belang en dat wij daarin aan eisen aangaande transparantie en goed bestuur voldoen.
Voor u betekent dit dat u contributies, donaties en schenkingen in mindering kunt brengen op uw belastingaangifte (volgens de regels die daarvoor gelden).
Voor ons betekent het dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over uw bijdragen. Die komen helemaal ten goede aan een groene toekomst voor Wijchen.

Beleidsplan

Natuur Wijchen is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat uitvoering van onze groene ambities afhankelijk is van mensen die zich “om niet” in willen zetten voor de vereniging. In dit beleidsplan geven wij aan wat wij de komende jaren graag zouden willen doen en bereiken. Met uw financiële en praktische steun kunnen wij meer bereiken. Download het beleidsplan hier.  

Jaarverslag

Een terugblik op het afgelopen jaar. Op deze website vindt u al heel veel informatie. Voor een systematisch overzicht van ons werk in het afgelopen jaar download u hier het jaarverslag.

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...