Vogels

Het plaatsen en controleren van nestkasten voor uilen behoort ook tot de vaste activiteiten.

jonge kerkuilen

Kerkuilen

Kerkuilen zijn mensen-uilen. Ze zoeken onderdak niet in kerken, maar in boerenschuren. In moderne schuren is dat vaak lastig, maar zijn ze erg geholpen met een kerkuilen-nestkast.

Verspreid over de hele Gemeente Wijchen hebben we inmiddels 35 nestkasten opgehangen. Ieder jaar controleren we die ook op broedsucces. Ieder jaar zijn dat toch weer 20 tot 40 jonge kerkuilen. Die proberen we ook zoveel mogelijk te ringen. Het succes is vaak afhankelijk van het muizenaanbod, en daar heeft het weer invloed op (bv. strenge vorst en sneeuw = weinig muizen).

In het compensatiegebied van de Huurlingsedam staan twee gebouwtjes, waar o.a. kerkuilen onderdak kunnen vinden. Ook daar doen wij onderhoud en monitoring. Kerkuilen zijn beschermd en hun leefgebied ook.

Plaatsen steenuilkast

Steenuilen

Steenuiltjes broeden in boomholtes, liefst in een halfopen landschap. Daar is gebrek aan omdat veel oude bomen verdwenen zijn.

Naast het zorgen voor meer knotwilgen, zijn deze uiltjes gebaat bij nestkasten. Liefst in een omgeving waar ze voldoende voedsel kunnen vinden.

Inmiddels hangen er in Wijchen al bijna 70 steenuilenkasten. Daarvan wordt ruim 80 % bezet met al snel 4 jongen per nest. Uilennesten zijn het hele jaar beschermd en ook hun foerageergebied. Ieder nest helpt dus om de omringende natuur te beschermen.

Bosuilen

Bosuilen broeden in holle bomen, maar dan inderdaad in het bos. Inmiddels hangen er in Wijchen 4 Bosuilenkasten, waarvan eentje in het Oosterpark. Dat geeft hoop op een groeiende populatie bosuilen in Wijchen. Uilen die je vaak wel hoort maar niet ziet.

IJsvogelwand

IJsvogels

IJsvogels zijn de meest “tropische” van onze inheemse vogels. Ze broeden van nature in steile beekoevers, waar ze een broedhol uit kunnen graven. En vervolgens vanaf overhangende takken hun visjes kunnen vangen.

Overhangende takken hebben we in Wijchen wel. Om in steile wanden te voorzien zijn er op initiatief van Natuur Wijchen nu twee kunst-ijsvogelwanden geplaatst. Eentje aan het Wijchens Meer (tegenover de Ververt) en een in de Berendonck (nieuw).

Die aan het Wijchens Meer trekt ieder voorjaar al veel natuurfotografen. Zeg maar een toeristische attractie. Met een verrekijker kun je ze daar mooi zien.

Zwaluwenflat

Zwaluwen

We hebben financieel bijgedragen aan de bouw van een zwaluwenflat in Alverna.

 

 

 

 

 

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...