Vogels

 Het plaatsen en controleren van nestkasten voor uilen behoort ook tot de vaste activiteiten.

jonge kerkuilen

 

Kerkuilen

Kerkuilen zijn mensen-uilen. Ze zoeken onderdak niet in kerken, maar in boerenschuren. In moderne schuren is dat vaak lastig, maar zijn ze erg geholpen met een kerkuilen-nestkast.

Verspreid over de hele Gemeente Wijchen hebben we inmiddels 35 nestkasten opgehangen. Ieder jaar controleren we die ook op broedsucces. Ieder jaar zijn dat toch weer 20 tot 40 jonge kerkuilen. Die proberen we ook zoveel mogelijk te ringen. Het succes is vaak afhankelijk van het muizenaanbod, en daar heeft het weer invloed op (bv. strenge vorst en sneeuw = weinig muizen).

In het compensatiegebied van de Huurlingsedam staan twee gebouwtjes, waar o.a. kerkuilen onderdak kunnen vinden. Ook daar doen wij onderhoud en monitoring. Kerkuilen zijn beschermd en hun leefgebied ook.

Plaatsen steenuilkast

 

Steenuilen

Steenuiltjes broeden in boomholtes, liefst in een halfopen landschap. Daar is gebrek aan omdat veel oude bomen verdwenen zijn.

Naast het zorgen voor meer knotwilgen, zijn deze uiltjes gebaat bij nestkasten. Liefst in een omgeving waar ze voldoende voedsel kunnen vinden.

Inmiddels hangen er in Wijchen al bijna 70 steenuilenkasten. Daarvan wordt ruim 80 % bezet met al snel 4 jongen per nest. Uilennesten zijn het hele jaar beschermd en ook hun foerageergebied. Ieder nest helpt dus om de omringende natuur te beschermen.

  

Bosuilen

Bosuilen broeden in holle bomen, maar dan inderdaad in het bos. Inmiddels hangen er in Wijchen 4 Bosuilenkasten, waarvan eentje in het Oosterpark. Dat geeft hoop op een groeiende populatie bosuilen in Wijchen. Uilen die je vaak wel hoort maar niet ziet.

IJsvogelwand

IJsvogels

IJsvogels zijn de meest “tropische” van onze inheemse vogels. Ze broeden van nature in steile beekoevers, waar ze een broedhol uit kunnen graven. En vervolgens vanaf overhangende takken hun visjes kunnen vangen.

Overhangende takken hebben we in Wijchen wel. Om in steile wanden te voorzien zijn er op initiatief van Natuur Wijchen nu twee kunst-ijsvogelwanden geplaatst. Eentje aan het Wijchens Meer (tegenover de Ververt) en een in de Berendonck (nieuw).

Die aan het Wijchens Meer trekt ieder voorjaar al veel natuurfotografen. Zeg maar een toeristische attractie. Met een verrekijker kun je ze daar mooi zien.

Zwaluwenflat

 

 

Zwaluwen

We hebben financieel bijgedragen aan de bouw van een zwaluwenflat in Alverna.

 

 

Het ooievaarsnest

 

 

Ooievaar

In Leur – in de nabijheid van de Hagert – is een ooievaarsnest geplaatst.

Voor de realisering hebben we subsidie gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland.

 

Nieuws

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Bijenburcht
Op onze pagina met tuintips staat een link naar een bouwplan.

Hatertse en Overasseltse Vennen
De druk op de Vennen neemt toe door toename toeristische atracties. Lees meer in onze Nieuwsbrief en onderteken de petitie.

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...