ANBI

Wat is een ANBI status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling krijgt de ANBI-status alleen toegekend als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

ANBI-logo

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben.
Voor een donateur is het prettig te weten dat een gift aftrekbaar is voor de belasting.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.  
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van
    € 100.000.
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting (Rsin-nr.: 800620458)

 

Informatie op internet

Aan het hebben van een AMBI-status worden bepaalde eisen gesteld. Een instelling moet haar gegevens op internet publuceren. Gegevens als:
– het RSIN-nummer
– contactgegevens
– het beleidsplan
– de namen van de bestuurders
– verslagen van uitgevoerde activiteiten
– een financiële verantwoording.

U kunt dit vinden onder de knop ‘Over ons‘.

 

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI zoeken; (zoekargument=”natuur en milieu wijchen”).

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...